NEWS & ACTIVITY
   
       
     » Outdoor Decoration
       
     » Green Design
      
      
      
      
      
      
      
      
Outdoor decoration
Outdoor decoration
GREEN DESIGN

การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable design) หรือการออกแบบ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green design, Eco-design หรือ Design for the environment) นับเป็นกระแสหลักของการออกแบบยุคใหม่ ที่นักออกแบบหลายต่อหลายคน ต่างให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันกระแสที่ว่า กำลังได้รับความสนใจในหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและวางผังเมือง วิศวกรรม การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบภายในหรือแม้แต่การออกแบบแฟชั่น

การออกแบบอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ทรัพยากร ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งยังพยายาม เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้มากที่สุด โดยมุ่งสร้างวิถีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของจำนวนประชากรที่เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงอย่างมหาศาล การเสียภาวะสมดุลทางสิ่งแวดล้อม และการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ

ดังนั้นการออกแบบที่ยั่งยืนจึงนับเป็นวิธีการในการคงคุณภาพชีวิตอันสมบูรณ์ ด้วยวิธีการออกแบบอันชาญฉลาด เพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อมดังเช่นในอดีต อาจพูดได้ว่า การออกแบบอย่างยั่งยืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริมของการออกแบบสถาปัตยกรรม แต่กลายเป็นกระบวนการสำคัญของศาสตร์และศิลป์ แห่งการออกแบบเกือบทุกแขนงไปเป็นที่เรียบร้อย และด้วยความนิยมในเรื่องการออกแบบเพื่อความยั่งยืนนี้ จึงทำให้นักออกแบบทั่วโลก พากันตื่นตัวและพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ไจเม่ ซาล์ม นักออกแบบหนุ่มสัญชาติโคลัมเบีย ผู้ร่วมสร้างคำจำกัดความ ของความทันสมัยให้กับสังคมเมืองในศตวรรษที่ 21 ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของบริษัทดีไซน์ MIO ในฟิลาเดลเฟีย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักออกแบบและผู้ผลิต ให้หันมาพิจารณาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเสียใหม่ รวมถึงความต้องการผลักดันให้ผู้บริโภค มองความสัมพันธ์ของตนเองกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในประจำวัน ด้วยมุมมองใหม่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทำให้ไจเม่กลายเป็นนักออกแบบเจ้าของผลงานอันโดดเด่นที่นอกจากจะมีเทคนิคการออกแบบอันล้ำสมัยแปลกตา และหน้าที่ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างลงตัวสมบูรณ์แบบแล้ว ชิ้นงานสร้างสรรค์ของไจเม่ทุกชิ้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักทฤษฎีเพื่อการอนุรักษ์ของบริษัทที่เรียกว่า Green Desire ซึ่งช่วยให้โลกธุรกิจและสังคมศิลป์มาบรรจบกันตรงคำว่า “โลกสีเขียว” ได้อย่างลงตัว