NEWS & ACTIVITY
   
       
     » Tiff 2011
       
     » Tiff 2010
       
     » BIG+BIH 2010
       
     » Other News
      
      
      
      
Outdoor decoration
Outdoor decoration
BIG+BIH 2010

รวมภาพบรรยากาศงาน BIG+BIH 2010 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่นี่เป็นครั้งแรกของ M.T.Dynasty โดยได้นำเอาผลิตภัณฑ์ชิ้นเด่นๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ และของตกแต่งบ้านอื่นๆ มากมาย และก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเราที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันสมัย ตอบสนองทุกไลพ์สไตล์ของการตกแต่งบ้านในยุคปัจจุบันแนว Eco Design ซึ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุทดแทน รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างลงตัวและยั่งยืน